Henrik Pontoppidan til Georg Brandes
Sendt fra Pileallé 7. 4. april 1889

det skal være mig en Fornøjelse at komme


[torsdag] 4/4 89.
Pileallé 7.
Frederiksberg.

Kjære Hr. Dr. G. Brandes!

Jeg takker Dem meget for Deres venlige Brev. Det skal være mig en Fornøjelse at komme til Dem1 på Mandag.

Til Hr. Larsen2 har jeg allerede skrevet, at han ikke må vente noget Udbytte af sin Henvendelse.

Deres ærbødige
Henrik Pontoppidan.

 
[1] til Dem: GB boede St. Annæplads 243. tilbage
[2] Hr. Larsen; se brev af 1.4. tilbage