Henrik Pontoppidan til Georg Brandes
Sendt fra København. 17. maj 1884

... en anden Gang

Kjbhvn.
Klk. 1.
[lørdag 17.5.1884]

Hr. Dr. Brandes!

Det var sikkert en Uforsigtighed af mig, da jeg for lidt siden bandt Dem til Klk 2½. Især da jeg allerede til Klk 3 har lovet at være i Maleriudstillingen, er det næppe forsvarligt for mig at lægge Beslag på den halve Time, som De – efter hvad jeg nu skjønner – dog i Dag dårligt kan afse netop på den Tid. – Jeg vilde blot gjerne have hilst på Dem, inden jeg rejste (til Jylland1), men jeg håber at måtte finde Lejlighed til det en anden Gang.

Med Undskyldning for den Forstyrrelse, hvormed jeg faldt ind i Deres Frokosttid.

Deres ærbødigst forb.
Henrik Pontoppidan

 
[1] til Jylland: HP rejste til Jylland 24.5.1884 med skibet fra Kalundborg til Århus, jf. GBs dagbog. tilbage
[2] Maleriudstillingen: Forårsudstillingen på Charlottenborg åbnede i 1884 den 1. april. tilbage
[3] G.: fru Gerda Brandes. tilbage
[4] Knutzons: Familien K. må have vakt Gerdas skinsyge, da Bertha Knudtzon var GBs veninde. tilbage
[5] Heinr. Nutzhorn: (1833-1925) højskolelærer i Askov. tilbage
[6] Foredrag: et omarbejdet Holberg-foredrag, aftalt 22.5.1884 med landstingsmand Andreas Dam, forretningsfører på Aarhus Amtstidende. tilbage
[7] Bjørnbak: antagelig Thomas B. (1819-89) højskolemand og journalist. tilbage
[8] H.N. Hansen: antagelig maleren (1853-1923) der i 1883 opholdt sig i Italien. tilbage
[9] Emma Adler: datter af finansmanden D. B. Adler (og dermed Niels Bohrs moster). tilbage