Henrik Pontoppidan til Georg Brandes
Sendt fra Hjørlunde. 17. marts 1884

har længtes efter at tale med Dem

Hjørlunde By.
pr. Slangerup.
Mandag. d. 17d Marts [1884]

Hr. Dr. G. Brandes!

Det har sikkert været Dem underligt, at jeg ikke forlængst har søgt Dem efter Deres Indbydelse1. Forhold, hvorover jeg ikke har kunnet være Herre, en3 lille Piges længe ventede Fødsel2 med derhen hørende Sygdom og Uro, og meget sligt har imidlertid hidtil gjort mig det umuligt eller uoverkommeligt, skjønt jeg har længtes meget stærkt efter på ny at tale med Dem.

Ifald jeg derfor måtte komme til Dem i Morgen, Tirsdag, Klk 12½, vilde jeg være Dem meget taknemmelig; – men dersom De skulde være forhindret i at modtage mig til denne Tid, vil et Par Ord kunne træffe mig i "Jernbanehotellet", Halmtorvet.

I Håb om at måtte træffe Dem

Ærbødigst
Henrik Pontoppidan

 
[1] Deres Indbydelse: Formentlig som den blev fremsat på gaden under de tos første møde den 25.1.1884. tilbage
[2] Fødsel: Johanne blev født 4.2.1884 tilbage
[3] en: < et. tilbage