Henrik Pontoppidan til Edvard Brandes
1. november 1912

Torben og Jytte

f. T. Schwarzwald.
1.11.12.

Kære Dr. Brandes !

Jeg bringer i disse Dage en ny Bog1 på Markedet og beder Dem om at modtage et Ekpl, der på Grund af min Fraværelse vil blive sendt Dem af Forlaget. Det ledsages hermed af de venligste Hilsner fra

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Bog: Torben og Jytte, der udkom 9.11.1912. tilbage