Henrik Pontoppidan til Edvard Brandes
Sendt fra Snekkersten. 11. januar 1914

Fordobling af min Understøttelse

Snekkersten
11.1.14

Hr. Finansminister!

Kære Dr. Edvard Brandes!

Jeg ser i Finanslovsbetænkningen, at der er stillet Forslag om en Fordobling af min Understøttelse, og uden at vide noget nærmere derom, er jeg sikker på, at det væsenlig, ja rimeligvis udelukkende er Dem og Deres Venskab for mig, jeg kan takke for denne usædvanlige Begunstigelse. Jeg har ikke glemt, at det også var ved Deres Indflydelse, at jeg i sin 2 Tid introduceredes på Finansloven, så al den offenlige Støtte, jeg nu modtager, skylder jeg Dem.

Jeg så', at Kontoen "Livsvarige Hædersgaver for Videnskabsmænd og Kunstnere" nu for bestandig er udgået1. Det gjorde mig lidt ondt. Ikke af personlige Grunde; men det var, som om der her blev strøget et Flag, der tilhørte en større og fornemmere Tid end den, vi går imøde. Og sådan forholder det sig vist også.

Men jeg har derfor dobbelt Grund til at være taknemlig for Deres Vennehjælp.

Deres ærbødige og hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] udgået: kontoen må være blevet genindført, for HP fik den livsvarige hædersgave i 1922. tilbage