Henrik Pontoppidan til Edvard Brandes
Sendt fra Halls Allé 13, Frederiksberg. 1. november 1909

det noget melerede Ministeriums Distinktion

Halls Alle 13
1/11 09

Kære Dr. Brandes!

Endelig er jeg kommen mig så meget ovenpå min Glæde, at jeg kan sende Dem en Lykønskning1. Det vil sige, Lykønskningen gælder ikke Dem men det Ministerium, De har pyntet på med Deres Navn, og som kan nyde godt af Deres Erfaring og fænomenale Arbejdskræfter. Deres Navn er det noget melerede Ministeriums Distinktion. Ved Dem har det 2 – trods al Frasigelse2 – fået Uniform, Rang og Karakter, og jeg undertegner mig

Deres Ekscellenses
allerunderdanigste
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Den 28. oktober 1909 blev det første ministerium Zahle dannet med Edvard Brandes som finansminister. tilbage
[2] Frasigelse: Som den første regering i historien frasagde Zahle-ministeriet sig anvendelse af uniformer og ordner. DETTE SKAL KONFIRMERES, EVT I "DE DANSKE MINISTERIER" (F.B.) tilbage