Henrik Pontoppidan til Edvard Brandes
Sendt fra Hillerød. 25. november 1902

god efter Julegåsen

25d Novb 1902.
Hillerød.

Kære Dr. Brandes!

Ja, når jeg ikke må være åndfuld og mytologisk, så må De tillade mig at være plat og ganske præsteligt døbe Fortællingen med et Fruentimmernavn. Jeg vil da kalde den: Anne-Marie Kjellerup og beder Dem sige: Amen! – Iøvrig håber jeg, at Christiansen har forberedt Dem på, at det bliver en meget nøgtern Hverdagsfortælling, god at læse sig isøvn ved efter Julegåsen.

Men jeg kommer til at tænke på, at jeg også kunde kalde Fortællingen Fru Anne-Marie Hagenstorm1, hvilket måske lyder finere. Jeg beder Dem vælge!

Desværre bliver det jo ikke muligt for Dem at forkaste mit Arbejde, dersom 2 De ikke synes om det, – hvad jeg ellers begynder4 at blive vant til. Ernst Bojesen, for hvem jeg skrev en Fortælling2 til "Juleroser", kasserede den første3, jeg leverede ham, fordi den var for melankolsk, og forlangte en, hvori der var Livsglæde, Festlighed, trofast Elskov, Gudhengivenhed, Hygge og Hjertelighed for ialt c 300 Kr. En sådan findes altså i det kommende Julehefte, og dersom De skulde læse den og sammenligne den med den, jeg sender "Politiken", beder jeg Dem erindre, at De uforsigtigt ikke har bestilt nogen af de nævnte Ingredienser.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Hagenstorm: Borgmesteren hedder i denne version Hagenstorm, først i 1905-udgaven Hoeck. Hans mor er dog allerede her en født Sidenius. tilbage
[2] Fortælling: "Den kongelige Gæst" tilbage
[3] den første: "Det store Spøgelse" tilbage
[4] begynder: tilbage