Henrik Pontoppidan til Edvard Brandes
Sendt fra Hillerød. 23. november 1902

Fra Strækkesengen

23d Novb. 1902. Hillerød.

Kære Dr. Brandes!

Det gør mig ondt, at min Fortællings Titel er så uheldigt valgt, og at 21 Tusinde af "Politikens" Abonnenter intet kender til Prokrustes og hans Håndværk. Jeg har nu tænkt mig, at der kunde rådes Bod herpå ved, at "Politiken" som Bilag til Julenummeret skænkede hver Abonnent et smukt indbundet Eksemplar af Salomonsens Konversationsleksikon; og jeg spørger mig selv, om der overhovedet kan tænkes nogen anden Løsning på Vanskeligheden. Det skulde da være, at De vilde være tilfreds, om jeg forsøgte en Slags Oversættelse og f. Eks kaldte Fortællingen "Fra Strækkesengen", et Ord, der bare 2 har√ den Fejl, at det næppe længer fremkalder Forestilling om et Torturredskab men snarere om noget humoristisk. – Vil De imidlertid være tilfreds med denne Titel, går jeg gerne med til Forandringen, som jeg i det hele i denne Sag gerne vil være Dem tilpas på alle Måder.

Jeg ønsker Dem til Lykke med det nybyggede Hus og takker for Indbydelsen til engang at træde indenfor og hilse på Dem og Deres Frue1. Jeg var engang på Vej til "Politikens" Redaktørkontor for at tale med Dem om dette Julenummer; men Christiansen2 sagde, at De var så belemret af Besøgende i Deres Modtagelsestid, at jeg ingen Fornøjelse vilde få deraf. Siden traf jeg Dem i Teatret; men dér vilde jeg ikke snakke Forretning; og nu er der jo egentlig intet at tale om længer angående 3 den Ting. Jeg håber blot, at selve Fortællingen nogenlunde skal tilfredsstille Dem og Deres 22 Tusinde.

Af mine "Vilde Fugle" havde De åbenbart ikke megen Fornøjelse; – des taknemmeligere må jeg jo være for, at De i Deres Anmeldelse3 ikke√ helt nedslagtede dem, hvad de nok skal være bleven alle andre Steder. Men De har måske ment: "Om de døde kun godt".

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Deres Frue: EB var i dec. 1900 blevet gift med den norske billedhugger Elise Rustand (1873-1918). De bosatte sig i København, midlertidigt i EBs lejlighed i Kronprinsessgade indtil villaen i Skjoldsgade/Palmesgade (med atelier til fruen) ved Østerport var klar til indflytning i februar 1903 [kilde: Kristian Hvidt: Edvard Brandes]. tilbage
[2] Christiansen: måske tegneren Rasmus Christiansen der illustrerede "Livets Kilde" (og flertallet af de øvrige årlige "julenumre"); ellers en uindentificeret administrativ medarbejder på Politiken. tilbage
[3] Anmeldelse: Politiken 31.10.1902. tilbage