Henrik Pontoppidan til Edvard Brandes
Sendt fra Snertinge. 2. november 1900

Emil Poulsens afsked

Snertinge.
2d Nov. 19001.

Kære Dr. Brandes!

Jeg kan ikke tænke mig, hvad jeg skulde kunne skrive om eller til Emil Poulsen2, hvem jeg ikke kender meget til hverken som Kunstner eller Menneske. Jeg har kun set ham i få Roller og aldrig truffet ham personlig; og da jeg nu tilmed måtte skrive på stående Fod, så Posten kunde få mit Bidrag med straks, dersom det skulde nå Dem tidsnok, lader jeg helst være, skønt jeg ellers gerne vilde have vist mig i det gode Selskab, som De sikkert ved denne Lejlighed får samlet.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] 1900: det første nul er smeltet sammen med det andet så det ser ud som om der står 1910. Men vores datering er sikker: HP boede ikke i Snertinge i 1910. tilbage
[2] Emil Poulsen: 1842-1911, skuespiller, fra 1893 sceneinstruktør ved Det kgl. Teater efter William Bloch, men måtte tage sygeorlov i 1898. Han optrådte sidste gang 4.11.1900 på teatret i Shylock- og Hjalmar Ekdal-roller, og afsluttede med at fremsige en epilog af Drachmann (Salmonsen). Stuckenberg skrev et digt til Emil Poulsen. tilbage