Edvard Brandes til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Politikens redaktion, Østergade 23, København. 22. august 1902

Vilde De iaar besørge Julenummeret?

POLITIKENSs
REDAKTØR
Østergade 23
Telefon 8148


København, d. 22 August 1902

Kære Pontoppidan! Jeg haaber, at det ikke er Dem ubehageligt, naar jeg herved minder Dem om min Tilværelse. Det er dog fuldkommen latterligt, at vi aldrig ses. Men Gud vil ikke.

Efter denne Indledning spørger jeg frygtsomt: skulde det være muligt, at De iaar vilde besørge Julenummeret for mig ɔ: levere en større Fortælling, der ikke behøvede 2 at have det mindste med Julen at gøre og som jeg kunde lade fint trykke og illustrere. Den skulde fylde hele Nummeret.

Jeg kunde tilbyde Dem et Honorar af 500 Kr. for denne Præstation.

Tænk derover og svar imødekommende! Jeg træffes fra næste Torsdag hver Dag paa Redaktionen.

Venligst Hilser
Deres
Edv. Brandes