Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Hospitalet. 22. april 1921

Hospitalslivet sløver og slapper

Hospitalet
22.4.21.

Kære Borchsenius!

Tak for venlig Forespørgsel! Skønt Såret inde i Munden endnu ikke er lægt, tager jeg en af de første Dage hjem, da Behandlingen ikke længer kræver Hospitalsophold og min Kone stadig er dårlig. Jeg håber, du vil gentage dit venlige Forsøg på at træffe os, når vi begge igen er kommen lidt√ til Hægterne. Det varer nok ikke så længe; – men noget Resultat af min Operation kan jeg iøvrigt foreløbig ikke spore.

Tak også fordi du sendte mig din Artikel 2 om Söibergs Roman1. Den har sikkert glædet ham meget, som den også har glædet mig.

Jeg må indskrænke mig til denne korte Genhilsen. Min Hjerne er bleven√ ganske uvillig til at fungere efter den ret langvarige Bedøvelse. Der er Øjeblikke, da jeg bogstavelig talt dårligt kan tælle til fem. I det hele er det uhyggeligt, hvor Hospitalslivet sløver og slapper.

Hjertelig Hilsen til Frue og Familje!

Din hengivne
H Pontoppidan.

 
[1] Roman: Harry Søibergs trebindsværk De Levendes Land, 1921. tilbage