Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Overgaden n. Vandet 15. 15. februar 1921

den lille Sammenkomst


15.2.21.
Overg. n. Vandet 15.
C.

Kære Borchsenius!

Inden vi ser os om, er Vinteren forbi, og når først Foråret melder sig, veed man aldrig, hvilke Flyvegriller man kan blive besat af. Jeg vil derfor spørge, om det ikke nu kan blive til Alvor med den Kristianshavnsrejse, du talte om sidst, og med det Besøg her i Overgaden, du ved samme Lejlighed stillede mig i Udsigt. Også på min Kones Vegne beder jeg om, at du og din Frue vil spendere en Aften på os en Gang i Slutningen af denne Uge, Fredag eller Lørdag efter Behag. Da jeg sidst gjorde Forsøget på at få den lille Sammenkomst1 bragt i Stand, 2 var din Frue sengeliggende; men du lovede at lade mig det√ vide, når både hun og du var raske nok til at tage herud. Jeg håber, det skyldes Forglemmelse og ikke har værre Årsager, at jeg ikke har hørt fra dig, og derfor vil jeg hengive mig til Håbet om, at jeg denne Gang skal have bedre Held med mig.

De venligste Hilsner.

Din hengivne
Henrik Pontoppidan.

Du forstår jo nok, at her ikke bliver Selskab. Kun Hans Kyrre vil jeg forsøge at få fat i. Jeg har lige sluttet Læsningen af hans fortræffelige Værk2 om Goldschmidt.

Vi spiser Klk 6 1/2.

 
[1] lille Sammenkomst: Som det fremgår af OBs brev til HP 29.5.1921 blev denne sammenkomst til noget. tilbage
[2] Værk: Hans Kyrre: M. Goldschmidt, 1919, 2 bind. tilbage