Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Helsingør. 19. december 1918

et lille Syngestykke

Helsingør.
19.12.18.

Kære Borchsenius!

Jeg har ventet med at takke dig for dit sidste Brev, indtil jeg samtidig kunde sende dig vor Julehilsen med vore bedste Ønsker for dig og din Familje. Din venlige Forespørgsel til min Kones Helbred kan jeg heldigvis besvare uden alt for mange Jerimiader. Helt rask bliver hun jo ingensinde, men hun kan dog nu bevæge sig ret frit og får også flere Kræfter. Til Julen venter vi vor Datter med hendes Mand og to Børn hertil, mens vor Søn holder Jul 2 i Rio de Janeiro.

Mit Forhold til Dramatiseringen af "Den kgl. Gæst" er det, at Hakon Børresen for et Par År siden fik min Tilladelse til at benytte Novellen til en Operatekst. Det var dengang hans Hensigt at henvende sig til Michaëlis; men Resultatet er jo nu bleven et lille Syngestykke med Tekst af Leopold. Jeg har kun et ganske overfladisk Kendskab til denne Tekst, idet jeg straks fra Begyndelsen stillede mig på det Standpunkt, at jeg vilde holdes udenfor for ikke at pådrage mig noget Medansvar. Jeg kunde have Lyst til at 3 vide, om der er bleven udbetalt noget Antagelseshonorar for Stykket, thi i så Fald måtte der vel tilkomme mig en Andel deri, siden mit Navn og Fortællingens Ide dog måske kan have bidraget til Antagelsen.

Jeg sidder vedblivende her i Helsingør og kukkelurer under Galschiøts Vinger. Han beder mig bringe dig en Genhilsen både fra ham selv og fra det gamle Hovedhus, som du altså kender. Jeg begynder at falde til Ro efter Indtrykkene af de store Verdensbegivenheder, der i de sidste Måneder har holdt os alle i Spænding, og jeg glæder mig til igen for Alvor at få fat på mit Arbejde. 4 Disse Krigsårs Uhygge må man forsøge at ryste af sig; men det bliver ikke let.

Altså: God Jul og hjertelige Hilsner herfra!

Din hengivne
Henrik Pontoppidan.