Otto Borchsenius til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Colbjørnsensgade 27. 21. december 1918

det gaar saa sjældent paa

Colbjørnsensg. 27. II.
d. 21/12 1918.

Kære Henrik Pontoppidan.

Det glædede mig igen at høre fra dig – det gaar saa sjældent paa. Og endnu mere glædede det min Hustru og os alle, at din Frue dog forholdsvis befinder sig vel.

Jeg studsede over, at Leopold – der ellers jo er bidsk nok – havde 2 lavet en Idyl ud af din bitre Livserfaring. Men jeg maatte jo gaa ud fra, at du baade havde givet dit Samtykke til Forsøget og senere læst Resultatet.

Da jeg har faaet Meddelelse – til min Protokol – fra Direktionen, 3 at Syngestykket er antaget til Opførelse, er dermed ogsaa Antagelses-Honoraret anvist til Udbetaling paa Bureauet. Efter det nye Regulativ er Honorarerne jo ret gode. Om Leopold har ment, det var nok at have dit Samtykke, véd jeg jo ikke. For saa vidt har 4 han Ret, som det ikke er dit Arbejde, der kommer at gaa over Scenen. Derfor burde det heller ikke kaldes med din Fortællings Navn.

Naar jeg en Dag kommer paa Theaterkontoret, skal jeg spørge, om Leopold har faaet Honorar.

Glædelig Jul til dig og din Frue fra min Hustru og vore Børn. Vil du venligst hilse Galschiøtt.

Din hengivne
Otto Borchsenius