Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Helsingør. 15. marts 1919

marmoreret af Brandpletter

Helsingør.
15.3.19.

Kære Borchsenius!

Dit Brev1 kom til mig gennem Rigshospitalet, som jeg forlod for nogle Dage siden. Jeg fik det først hertil i Aftes; derfor dette forsinkede Svar på din Frues og din venlige Indbydelse. Det er grumme kedeligt for mig, at jeg Gang efter Gang skal være forhindret i at være hos dig på dine Højtidsdage2; men jeg er ganske ude af Stand til at gå i Selskab. Mit to Måneder lange Hospitalsophold har ganske vist hjulpet; men befriet for mine Smerter er jeg ikke bleven, og der vil sikkert kræves en langvarig Efterbehandling (med Elektricitet) for at få dem helt bort, om det overhovedet 2 nogensinde kan ske. Min Kind er som marmoreret af Brandpletter efter de elektriske Brændinger, så alene af den Grund kan jeg dårligt vise mig i et Selskab.

Hjertelig Tak til din Frue og dig selv for Indbydelsen. Også min Kone, som nu er meget bedre, sender venlig Hilsen.

Din hengivne
H Pontoppidan.

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] Højtidsdage: Borchsenius fyldte 75 år d. 17.3.1919. tilbage