Otto Borchsenius til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Colbjørnsensgade 27. 21. november 1918

den spanske Syge

Colbjørnsensg. 27.
21/11 1918.

Kære Henrik Pontoppidan.

Tak for venlig Tilsendelse af din nye Bog1. Jeg har ikke kunnet takke før, da jeg ikke vidste din nye Adresse. Du kunde gærne med et Par Ord samtidig have 2 ladet mig vide, hvorledes det gaar med din Frues Helbred, og hvorledes du selv i det hele lever. Vi herhjemme havde – for Børnenes Vedk. – i Sommer den spanske Syge, saa vi haaber at slippe nu.

3 Jeg blev for nogen Tid yderst forbavset over, at du havde givet Sv. Leopold Lov til at gengive din Fortælling2 i en Operatext, der jo har en helt forskellig Karakter, Livssyn m.m. Men jeg maatte gaa ud fra, at dit Samtykke forelaa.

4 Ogsaa jeg har en Gang boet i Mart. Galschiøtts3 og hans Søstres Havehus. Men det er unægtelig nu grumme længe siden. Vil du hilse Galschiøtt fra mig.

Med ærbødig Hilsen til din Frue fra min Hustru og vore Børn

Din hengivne
Otto Borchsenius

 
[1] Bog: Et Kærlighedseventyr, der udkom 16.10.1918. tilbage
[2] Fortælling: Den kongelige Gæst, 1908. tilbage
[3] Galschiøtt: OB staver konsekvent Galschiøts navn forkert. tilbage