Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Helsingør. 8. oktober 1908

ikke enig med dig i dine Domme

f. T. Helsingør
8/10 1908

Kære Borchsenius!

I "Dannebrog" for idag ser jeg, at det er for sent at sende dig min sidste lille Bog1; du har allerede læst den. Jeg er dig taknemlig for de Ord, du skriver om den, ikke alene fordi du tager så vel imod den, men fordi du√ har gjort dig den Ulejlighed virkelig at læse Bogen og den dobbelte Ulejlighed at meddele dit personlige Indtryk af den. Begge Dele er du nærved nu at være ene om herhjemme blandt dem, der skriver om Bøger, og det jo ikke alene i Forholdet til min Produktion – naturligvis. Derfor priser jeg dig og bør du prises, selv 2 når man ikke er enig med dig i dine Domme eller rigtig kan tro på den Upartiskhed, du vil have Ord for, men som jo dog ikke kan forlanges af nogen. Den meste Aviskritik for Øjeblikket er jo ren Pjat af Folk, der ikke kan – eller ikke gider – hverken læse eller skrive.

Jeg lever for Tiden som Vagabond. Mit Hjem er i Opløsning på Grund af Flytning. Mens min Kone indretter en lille Lejlighed til os ude på Frederiksberg2, har jeg for nogle Dage slået mig ned i Helsingør, hvor jeg har et Par gamle Venner, bl.a. Galschiøt som du vel også kender eller dog husker.

Med en ærbødig Hilsen til din Frue

Din hengivne
H Pontoppidan.

 
[1] Bog: Den kongelige Gæst, der udkom 6.10.1908. tilbage
[2] Frederiksberg: HP flyttede til Halls Allé 13 i oktober 1908. tilbage