Otto Borchsenius til Henrik Pontoppidan
23. juli 1912

Venligst Lykønskning

d. 23 Juli 1912.

Kære Henrik Pontoppidan.

Venligst Lykønskning til din 55 Fødselsdag! Jeg vèd ikke, om du er vendt hjem, men en Gang naar vel disse Linjer dig nok.

Det skulde glæde mig at høre, om du helt har vundet din Helbred1 tilbage. Jeg længes efter at læse en god Bog fra din Hånd.

Med ærbødig Hilsen til din Frue

Din hengivne

Otto Borchsenius.

 
[1] din Helbred: gammeldags form – se ODS. tilbage