Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Hillerød. 25. august 1908

intet liggende, som vil kunne passe

Hillerød 25/8 19081

Kære Borchsenius!

Jeg vil straks svare dig på dit Brev af igår2. Jeg behøver ingen Betænkningstid, da det er mig ganske umuligt at efterkomme Dr. Thulstrups3 venlige Anmodning. Jeg har intet liggende, som vil kunne passe, og jeg kan foreløbig ikke lægge det Arbejde tilside, som jeg har under Hænder4, for at tage fat på noget nyt. Og selv om jeg kunde det, er det ikke engang sagt, at jeg var i Stand til at præstere et Arbejde som det forlangte i den Tid, der er tilstået 2 dertil. De Dage er for mit Vedkommende forbi, da Novellerne så at sige af sig selv dryssede ud af Fingerspidserne, såsnart man får fat på en Pen. Derfor har jeg også nu så godt som opgivet den Del af Håndteringen.

Det gør mig ondt, også for min egen Skyld, at jeg må sige Nej. Jeg vilde gerne have været med at indvie "Ill. Td." nye Æra, og jeg er altid ked af det, når jeg ikke kan modtage en så elskværdig Indbydelse. Men der er altså ikke noget at gøre derved.

Dersom du nu skriver til Dr. Thulstrup, vil du nok bringe 3 en Hilsen fra mig og sige ham, hvor gerne jeg havde sagt Ja, dersom det blot havde været mig muligt.

Din Frue beder jeg dig overbringe en ærbødig Hilsen herfra. Det blev jo alligevel tilsidst en god Sommer, så jeg håber, at Charlottenlunds-Opholdet har givet dine Børn de forønskede røde Kinder. Vi har selv været borte (i Rørvig) og kom hjem forleden, Børnene med en Farve som røgede Sild. – Nu flytter vi snart til København. Så ses vi forhåbenlig tiere.

De venligste Genhilsner fra min Kone og

din hengivne
H Pontoppidan.

 
[1] adresseret til "Hr. Professor O. Borchsenius R. af Dbg. / Censor ved det kgl. Teater / Colbjørnsensgade 27 / København / B.". Poststemplet "Hillerød 26.8.08". tilbage
[2] Brev af igår: kendes ikke. tilbage
[3] Dr. Thulstrups: læge W. Thulstrup var redaktør af Illustreret Tidende fra 4.10.1908 til sin død i 1921. tilbage
[4] Arbejde under Hænder: Den kongelige Gæst udkom 6.10.1908. tilbage