Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Frederiksborg. 22. april 1905

begynder at "få Sne på Hovedet"

Frederiksborg
22d April 1905.

Kære Borchsenius!

Du har vist mig den Venlighed at sende mig din Artikel1 fra forleden i "Dannebrog". Skønt jeg må protestere mod det Synspunkt, Du anlægger for Bedømmelsen af mit lille Forord, er jeg dig taknemlig for din elskværdige Omtale af min Bog. Dersom jeg, som du antager, havde følt mig krænket personlig af Vilh. Andersen, vilde jeg næppe have taget Ordet mod ham; men, så vidt mig bekendt, har han altid nævnet mig med Anerkendelse. Men i sin sidste Bog om Dionysos har han tegnet et forvrænget Billede af hele√ den såkaldte "Naturalisme" og behandlet den med 2 en Overlegenhed, hvortil han er ganske uberettiget. Herimod fik jeg Lyst til at nedlægge Indsigelse, hvad vel ikke kan kaldes unaturligt.

Iøvrigt glæder jeg mig ved at se, at Du, trods Alderen, stadig er i fuld vigueur. Jeg selv begynder at mærke Årene og "få Sne på Hovedet".

Din hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Artikel: OBs anmeldelse i Dannebrog 19.4.1905 af andenudgaven af Fra Hytterne. tilbage