Otto Borchsenius til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Colbjørnsensgade 27. 24. juli 1905

et Billede af dig til min Væg

[Brevhovedet ("Dannebrog"s Redaktion...) overstreget] Colbjørnsensg. 27.
d. 24 Juli 1905.

Kære Henrik Pontoppidan.

Da jeg af "Dannebr." for i Morges ser, du i Dag fylder Aar, vil jeg – samtidig med venligst Lykønskning – takke dig for dit sidste Brev.

Jeg ser, du har været paa 2 en lang Rejse og haaber, du har haft stor Fornøjelse deraf.

Det vilde glæde mig en Dag ved Leilighed igen at se dig personlig.

Lev vel!

Din hengivne
Otto Borchsenius.

3 Forær mig en Gang et Billede af dig til min Væg. Jeg har en Del af gamle Venner hængende dér og vilde ogsaa gærne have dig. Vil du?