Otto Borchsenius til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Frederiksborggade 20. 8. oktober 1900

uanset Meningsforskjel og Sammenstød

"Dannebrog"s Redaktion.
Frederiksborggade 20.I Kjøbenhavn. K.
d. 8 Oktb. 1900.

Kjære Henrik Pontoppidan

Tak for dit Brev og din nye Bog1; jeg havde allerede skrevet en Anm. af den – men da det synes, du selv læser "Dannebr.", sender jeg dig intet Exemplar deraf.

Og apropos Exemplarer: det har selvfølgelig aldrig været min Tanke, at Venner ikke 2 skulde udvexle saadanne med hinanden. Jeg har selv ogsaa mange Gange sendt et Exemplar til en Ven, som jeg vidste vilde mig vel og som jeg antog vilde skrive om min Bog. Men at Mennesker, som taler ilde om hinanden, sender en Bog for at afværge Angreb, er mig unægtelig modbydeligt. Morsomt for Resten: en af vore Forfattere, som jeg endogsaa privat bad om han for 3 Fremtiden vilde lade være at sende mig sine Bøger, da han jo i Selskab med mine Fjender talte saaledes og saaledes om mig, sendte mig alligevel forleden sin nye Bog med venlige Ord. Hvad nu dig angaar, vilde jeg altid sætte Pris paa at eje dine Bøger med Paaskrift fra dig, men det er naturligvis ikke nødvendigt. Jeg faar jo Exempl. somme Tider endogsaa særlig fra Forlæggerne foruden Bladets Anmelderexempl.

4 Der bliver altsaa heller ikke denne Gang Tale om dit Medarbeiderskab; jeg havde gjærne set det trods al Forskjel i Anskuelser. Men kommer du til Staden, haaber jeg, du ser ind i mit Hjem, Colbjørnsensg. 4.

Med de bedste Ønsker om snarlig Fremgang for din Hustrus Helbred sender jeg dig en venlig Hilsen. Bevar dit personlige Venskab for mig, som jeg altid har bevaret mit for dig uanset Meningsforskjel og Sammenstød.

Din hengivne
Otto Borchsenius.

 
[1] Bog: Lille Rødhætte, der udkom 6.10.1900 og blev anmeldt usigneret i Dannebrog 7.10.1900. tilbage