Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Snertinge. 6. november 1899

ikke anmelde dine Digte

6t Novb. 99. Snertinge

Kære Borchsenius!

Jeg har med Taknemlighed modtaget din lille Bog1 og haft Glæde af at forny Bekendtskabet med flere af de smukke Digte; men når du spørger mig, om jeg ikke kunde have Lyst til at anmelde Bogen i "Dannebrog", så må jeg af to Grunde svare nej. Først og fremmest fordi jeg aldrig vilde kunne få mig selv til at√ skrive om dig i dit eget Blad og allermindst på Opfordring; dernæst fordi jeg ikke vilde bruge dine Digte som Anledning til at forsøge en Værdsættelse af dig som Skribent og Menneske, da det dog uimodsigeligt er som Literaturkender, at√ du har haft din største Betydning.

Der kommer nu endelig dertil, at jeg 2 i Øjeblikket er ganske ude af Stand til at skrive, sådan plages jeg i disse Efterårsstormenes Tid af min Nervegigt, – dog, derover kom jeg vel nok, og det er ikke for at ledsage min Vægring med en Undskyldning, at jeg tilføjer dette, men for at bede dig i det hele ikke at gøre for sikker Regning på mig foreløbigt2. Jeg er Invalid og kan akkurat bestride det allernødvendigste af det Arbejde, der venter på mig. Men jeg håber jo stadig, at jeg skal blive forbedret.

Med venlige Hilsner

din hengivne
H Pontoppidan.

 
[1] din lille Bog: Minder og Stemninger. tilbage
[2] foreløbigt: HP kom aldrig til at bidrage til Dannebrog. tilbage