Otto Borchsenius til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Colbjørnsensgade 4. 5. november 1899

hvis du nu vilde sige nogle venlige Ord om mig

"Dannebrog"s Redaktion
Frederiksborggade 20.I Kjøbenhavn. K. V.
Colbjørnsensg. 4.
d. 5-11-99.

Kjære Henrik Pontoppidan.

Tak for sidst. Jeg haaber, Du i Korsbaand har modtaget min nye lille Digtsamling1.?

Hvis du nu, som jeg haaber – jeg har nu og da fundet, jeg havde en sympathetisk Læser hos dig trods hvad vi ellers kan se forskelligt paa – ville det 2 saa være muligt at faa dig til under dit Navn at skrive en Anmeldelse af Bogen i "Dannebrog"?

Det vilde glæde mig særlig, hvis du nu vilde sige nogle venlige Ord om 3 mig, og om muligt en saadan Anmeldelse blev det første af det de Bidrag, du har lovet os.

Jeg spørger dig ligefrem. Svar ogsaa ganske ærlig. Men vil du, gjør du mig selvfølgelig en stor Tjeneste ved at anmelde Bogen strax.

Vil Du allenfals sende mig 4 to Ord til Svar, om jeg maa vente en Anmeldelse fra dig eller ikke.

Du glemmer vel heller ikke de lovede Julebidrag?

I denne dejlige Eftersommer haaber vi, du nyder dit Landliv. I hvert Fald en venlig Hilsen fra din hengivne

Otto Borchsenius

 
[1] Digtsamling: Minder og Stemninger. tilbage