Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Østby. 4. december 1885

Hovedet er fuldt af Planer

Østby
pr Skibby.
Den 4de Decb. 85.

Kjære Borchsenius!

Jeg venter stadig at komme ind til Byen, men kan dog ikke opsætte længere at bringe dig min hjærteligste Tak såvel for din smukke Omtale af min Bog i "Morgenbladet"1 som for den Oversættelse, jeg i Går modtog. Begge Dele er mig et kjært Bevis for dit vedvarende Venskab, som Du véd, jeg – trods alle mine Svagheder – aldrig med Vidende forskjærtser. Tak også for de to Bind af Allen2, som jeg fik gjennem Justitsråd Hegel. Når jeg – forhåbentlig om et Par Dage – kommer til Byen, skal jeg se at få min Pen til at flyde. Hovedet er fuldt af Planer.

For i Dag blot de venligste Hilsner fra mig og min Kone

Din hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Omtale i "Morgenbladet": OBs anmeldelse af Ung Elskov 1.12.1885. tilbage
[2] Bind af Allen: ??? tilbage