Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Østby. 22. september 1885

Halvanden Måned begravet

[påtegnet:] [Sept 85] Østby
pr. Skibby
Tirsdag. [22.9.18851]

Kjære Borchsenius!

I halvanden Måned har jeg været borte og begravet, uden at få så meget som en Avis eller et Brev tilsendt. Ved min Hjemkomst i Går fik jeg da begge dine på én Gang, og jeg beklager meget, at jeg ikke før har fået dem i Hænde; du skulde så vist ellers ikke have ventet på Svar. Ganske vist (jeg vil ikke skjule det) har jeg følt mig lidt underlig til Mode efter vor sidste Sammenkomst, der fik en for mig så ganske uventet Karakter; men jeg "grubler" ikke på de enkelte Ord, der i det Øjeblik kan være undslupne, ligesom i det hele mit Venskab for dig ikke er af den Beskaffenhed, at det vakler for det første Stød; og det glæder mig dobbelt, at heller ikke du har taget et enkelt Udbrud for afgjørende. Derimod har jeg måttet lukke mig inde i en Kro2 borte herfra for at samle mig om alvorligt Arbejde, og fra dette er det, jeg først nu er kommen hjem.

En af de nærmeste Dage tager jeg til Jylland, 2 og bliver dér til hen på Vinteren. Når jeg dér træffer på noget, der kan passe for "Morgenbl", skal du atter høre fra mig. Derfor blot disse Par Ord denne Gang.

Med venlige Hilsner fra min Hustru og mig
I Hast

din hengivne
Henrik P.

 
[1] Skjerbæks datering. tilbage
[2] Kro: Langtved Færgekro. tilbage