Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra København. 12. juni 1885

Nekrolog

[påtegnet:] [12/6 1885]

Dags Dato har Undertegnede som Forskud1 på "Morgenbladet" modtaget hundrede – 100 – Kr.

Kjbhn. d. 12d Juni 1885.
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Forskud: formentlig for "Nekrolog" (Skjerbæks note). tilbage