Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Østby. 23. marts 1885

så snart det er mig muligt

Østby.
Mandag. [23.3.18851]

Kjære Ven!

Tak for dit Brev og din Deltagelse i vort Tab. Jeg havde forlængst svaret dig, dersom jeg ikke havde tænkt at være kommen til Byen, så vi personlig kunde forhandle. Nu er jeg bleven forhindret.

Hvad Rusticus angår vil jeg helst, at Navnet begraves med de Forhold, hvorunder det er opstået; men jeg skal, så snart det er mig muligt, sende dig noget til "Morgenbl" under mit eget Ansvar. Til Rom2 – overfor hvem jeg iøvrigt stadig har sagt, at jeg "intet bestemt turde love" – må vente til en anden Gang. Men tjen mig nu i, at lade alt komme under Tryk; jeg har så mange Sider nu at tilfredsstille.

Med venlig Hilsen fra os

Din hengv.
H.P.

 
[1] Skjerbæks datering. tilbage
[2] Rom: forlagsboghandler N.C. Rom (1839-1919) var udgiver af Folkets Almanak (med et oplag på op til 80.000) hvortil HP bidrog i 1886-92. tilbage