Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Østby. 12. marts 1885

Tabet mig så overvældende

Østby
Torsdag. [12.3.18851]

Kjære Ven!

Sidste Gang, jeg skrev til dig, var den sidste Nat, vor lille Karen var fuldt sig selv. Siden da har vi haft en forfærdelig Tid, og måske véd du allerede, at hun nu er død. Du vil sikkert deraf forstå min lange Tavshed. Ingen véd, hvormeget jeg holdt af det Barn, og skjønt jeg længe har frygtet for Udfaldet, kommer Tabet mig dog så overvældende. Såsnart jeg kommer lidt til Samling, skal du atter høre fra mig om vore Mellemværender. Idag blot de bedste Hilsner fra Marie og mig, med Lykønskning til dit nye År2 og din nye Stilling3. Min Broders sidste Art.4 sender jeg med, idet jeg beder dig optage også denne.

Din hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] jf. Karens død 8.3.1885. tilbage
[2] nye År: OB havde fødselsdag 17. marts. tilbage
[3] nye Stilling: som redaktør ved Morgenbladet. tilbage
[4] Artikel: Erik Pontoppidan: "Transatlantiske Rejseerindringer". tilbage