Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Østby. 4. marts 1885

gjøre mig "uskadelig"

[påtegnet:] [1885] Østby
Onsdag [4.3.18851]

Kjære Ven!

Jeg finder det ganske urimeligt at begynde og kriges om sligt. Ethvert fornuftigt Menneske vil dog forstå at dømme slige Tåbeligheder. Det hele er selvfølgelig noget komplet Vrøvl. Jeg har endog i [min] Artikkel udtrykkelig tilkjendegivet, at der ikke kan være ment Østby. Den eneste Betegnelse for Byen er nemlig Omtalen af en Kirkebakke, men her findes ingen Kirke, endsige Kirkebakke. Det morsomste er dog, at den omtalte Kone slet ikke hedder Trine Bødkers2, hvorimod Navnet ellers er uhyre almindelig på Landet. Det er nemt at forstå, hvem der står bag. Skulde der – hvad man taler om her – komme mere af den Slags efter, for at gjøre mig "uskadelig,"√ skal jeg nok være der. Endnu er det dog for latterligt.

Dette med Expres. Derfor i Hast

Din hengivne
H. P.

 
[1] Skjerbæks datering. tilbage
[2] slet ikke Trine Bødkers: konen hed Trine Larsen, f. Petersen, men hendes i 1869 afdøde svigerfar, der også boede i Østby, var bødker. Så Trine kan meget vel, til forskel for andre Trine’r, have været kaldt Trine Bødkers. Men i så fald "lyver" Pontoppidan med sin formalisme over for Borchsenius. tilbage