Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Hjørlunde. 10. august 1884

Selskabelighed

Søndag Form. [10.8.18841]

Kjære Ven!

For ikke at narre dig mere end nødvendigt sender jeg dig, hvad jeg har. Resten, en lille Slutning, skal jeg selv bringe i Trykkeriet i Morgen. Denne Gang var det en Broder, der lokkede mig til at tage med ud på Rangel.

Jeg skriver til Dr. Winkel-Horn2, om jeg må komme på Tirsdag Aften. Tror du så ikke, du kunde finde Lejlighed til at komme med. Jeg havde helst ventet med at bestemme en Aften, indtil jeg havde hørt, når du kunde; men Tiden er alt så langt fremrykket, at jeg ikke længere tør lade hans Brev være ubesvaret.

Med Hilsen og Undskyldning

Din
Henrik P.

Kunde der ikke komme en lille Tegning til Artiklen3?

 
[1] Skjerbæks datering. tilbage
[2] Winkel-Horn: litteraturhistorikeren Fr. Winkel Horn (1845-98), udgav sammen med Borchsenius bl.a. Hovedværker i den danske Literatur (1883). tilbage
[3] Artiklen: hvis dateringen er rigtig, kunne der være tale om 4. afsnit af "Af Pigen Marthas Historie", som dog ikke fik nogen tegning. tilbage