Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Hjørlunde. 5. august 1884

Sverdrups Festen

[påtegnet:] [Aug. 84] Hjørlunde.
Tirsdag Aften [5.8.1884]

Kjære Ven!

Lige til det sidste har jeg ventet at kunne blive så meget ved Hægterne, at jeg kunde fuldføre min Fortælling; jeg har siddet oppe nu i Aften for at tvinge mig, men det nytter ikke, jeg kan ikke samle mine Tanker, og har hidtil ikke kunnet det for en let Blodgang (eller hvad det er), der intet har at betyde, men dog gjør mig i ilde Humør; jeg er altid en stor Pjalt, såsnart jeg fejler det mindste. Det båder jo også kun lidt, at jeg kommer med alle mine Beklagelser over også denne Gang at være "Ude og Hj." til 2 Fortrædelighed; men du véd, jeg gjør det ikke med Villie, og over Forholdene er man ikke Herre.

Til Sverdrups Festen1 kommer jeg vel altså næppe, skjønt jeg nødig opgiver det. Jeg har ikke i lang Tid været til slige Ting, at det nu kunde more mig. Jeg får nu at sove på det og sé, hvad Morgendagen vil bringe.

Hvad Billetten angår, da véd jeg ikke ret, hvad der er ved den at gjøre. Jeg troede for Resten halvt om halvt, du havde glemt mig m.H. dértil; thi først i Dag modtog jeg Besked om, at jeg kunde få Plads; Brevet var nemlig (som det ofte hænder) sendt pr. Ølstykke, og da får jeg det først en Dag senere. Nu skal du altså have√ Tak, fordi du alligevel huskede mig; til Klk. 1 i Morgen ligger den – efter 3 Brevet – til mig på "Morgenbladets Kontor", og nu må jeg jo så se, om jeg kommer der. I alle Fald kan jeg jo betale Billetten.

Med venlig Hilsen

Din hengivne
Henrik P.

 
[1] festen for Johan Sverdrup afholdtes 6.8.1884 på Skodsborg Badehotel. (Skjerbæks note). Sverdrup var 26.6.1884 blevet leder af den første Venstreregering i Norge, hvormed parlamentarismen var indført i Norge. (HLN). tilbage