Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Hjørlunde. 23. juli 1884

voxet i mit Hovede

Hjørlunde.
Onsdag.

Kjære Ven! Fortællingen1 er voxet så betydeligt i mit Hovede, at der ikke kan være tale om at få den på mindre end tre, fire Gange eller Numre. Jeg håber ikke, du vil nægte mig Plads til den, skjønt jeg ret vel indser det uhensigtsmæssige deri. Der bør vel derfor helst komme ét Kapitel, en nogenlunde afsluttet Helhed, ad Gangen, og her er da Slutningen af det første; jeg tænker, det kan tage (ligesom hvert af de øvrige Kap) en tre Spalter, hvad jo vel er en passende Længde.

I Håb om, nogenlunde at have tilfredsstillet dig, er jeg med venlige Hilsner

Din.
H.P.

 
[1] Fortællingen:: "Fra Landet af Pigen Marthas Historie" blev indledt med en optakt, "Fra Landet" i Ude og Hjemme 29.6.1884. 1. kapitel fulgte 20.7. I alt bragtes yderligere fire kapitler frem til og med 24.8. Brevet her [som Skjerbæk u.argumentation daterer til 16.7.] må være fra senest onsdag den 23.7. og handle om kapitel 2 der er på præcis tre spalter. Hvor grænsen går for det med brevet fremsendte slutning, lader sig ikke med sikkerhed bestemme, måske fra og med "Hun forstod, at det, hun havde været Vidne til &c". (Se i sammenstillingen af de tre tekster, side 17.) tilbage