Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Hjørlunde. 22. juni 1884

slet ingen Fortælling

Hjørlunde
Søndag.1

Kjære Ven!

For dog så vidt som muligt at holde mit Ord, sender jeg dig medfølgende ved vor Pige, der tager til Byen. Netop som jeg denne Morgenstund sidder ved Renskrivningen, kommer to unge Mennesker fra Kjøbenhavn for at besøge os, og derfor mangler Slutningen. Denne skal imidlertid være hos dig Tirsdag Morgen. Når du har læst det nu medfølgende2, vil du måske forbavset spørge, hvor Fortællingen bliver af; men når du får Slutningen, (c 3 Sider) giver du mig sikkert Ret i, hvad jeg har gjort, nemlig delt det hele, således at der i første Del√, der kan læses fuldstændig for sig, slet ingen Fort. kommer, medens denne udelukkende indeholdes i det sidste Afsnit, 2 der også kan læses ganske for sig selv.

Det hele vil nemlig blive, tænker jeg, på en 12-14 10-12√ Spalter, hvad I dog alligevel ikke havde villet tilstå mig i ét Nummer. Det sidste Afsnit vil du naturligvis få til næste Søndag igjen. – Jeg håber nu, du bifalder min Plan; for Resten kommer jeg vist selv på Tirsdag ind med Manuskrpt.

Med venlig Hilsen
Din hengv.
Henrik P.

 
[1] Søndag: Det udaterede brev er til venstre (af Borchsenius?) påtegnet [Juli 84], men det er ikke korrekt. Brevet handler om optakten til "Af Pigen Marthas Historie" der blev bragt i Ude og Hjemme 29. juni. Brevet er fra den forudgående søndag. tilbage
[2] medfølgende: Optakten til "Af Pigen Marthas Historie", bragt i Ude og Hjemme 29.6.1884. tilbage