Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Hjørlunde. 8. januar 1883

min finansielle Stilling

Hjørlunde
pr. Slangerup
Mandag. [8.1.18831]

Kjære Hr. Borchsenius!

Næppe hjemkommen har jeg strax en Ting at bede Dem om. Som De måske kan tænke Dem, er min finansielle Stilling ikke strålende, og da jeg tror, man kommer videst, når man ikke har alt for mange√ Bryderier i den Henseende, beder jeg Dem være så venlig at sige mig (jeg kjender slet Intet til den Slags), om der ikke i denne Tid uddeles små Legater, Understøttelser (til at "samle Indtryk" som det nok hedder) eller lign. til begyndende Forfattere, og om De i så Fald troer, at der er ringeste Sandsynlighed for, at jeg kan komme i Betragtning ved slige Portioners Uddeling. Jeg vilde være Dem meget taknemlig, dersom De vilde skrive mig et Par Ord derom – og jeg går så lige til Dem, fordi jeg nu af Erfaring vèd, at De ikke tager mig det ilde op.

Med Hensyn til Schou, så var jeg hos ham Dagen efterat jeg sidst talte med Dem; Han gjorde mange Knuder, men vi kom dog så nogenlunde til Enighed.

I Håb om at høre fra Dem – og med mange Hilsner

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Skjerbæks datering: årstal 1883 tilskrevet med anden hånd; men brevet kan også være skrevet i 1882. Det er under alle omstændigheder fra før 1.7.1883 hvor tiltalen skifter til "Kjære Borchsenius". tilbage