Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Hjørlunde. 11. januar 1883

forrygende Snestorm

Hjørlunde.
Torsdag.
[påtegnet:] [Jan 83]
[11.1.18831]

Kjære Hr. Borchsenius!

Da jeg bliver nødt til at udbede mig også en 3de Korr. af de første Ark, Trykkeriet for Øjeblikket er i Færd med, har jeg troet det at være rigtigst ikke at sende Dem 1ste, men 2de Korr. af disse. Dersom derfor ikke Vejret lægger Hindringer i Vejen – thi for Øjeblikket er her en forrygende Snestorm – vil De modtage disse om et Par Dage. Forøvrigt blot mine bedste Hilsner.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Skjerbæks datering. tilbage