Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Hjørlunde. 3. december 1882

har man lagt Trykningen hen?

Hjørlunde.
pr. Slangerup.
Søndag. [3.12.1882 el. tidligere]

Kjære Hr. Borchsenius!

Jeg har nu i flere Dage Intet set eller hørt fra Trykkeriet, derfor har De heller Intet modtaget. Jeg må altså antage, man har lagt Trykningen hen. Det gjør√ mig unægtelig meget ondt, og jeg kan egentlig ikke vide, hvad Grunden kan være. Jeg har nu skrevet til Hr Schou for at få Oplysninger, og for at få ham til at gjøre den klar til lige efter Nyår. Jeg vil virkelig nødig have den liggende til Foråret; jeg vilde nu helst have den i "Ude og Hj"; men det kan vel ikke lade sig gjøre. Jeg véd slet ikke, om man har trykt noget af den; jeg har i det mindste Intet modtaget.

Jeg vilde blot sende Dem disse Linier; når jeg har hørt fra Hr Schou, skal jeg atter lade høre fra mig. Med mange Hilsner

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.