Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Hjørlunde. 8. november 1882

Bogen kan komme til Jul

Hjørlunde.
Onsdag. [8.11.18821]

Kjære Hr Borchsenius!

Hermed tillader jeg mig så at sende Dem 2den Korr. af 2den Ark. For Fremtiden bliver det jo 1st Korr. jeg – efter Aftale – sender; men der var denne Gang foretaget en stor Rettelse på én af Siderne, så jeg vilde ikke sende dem det. Dersom De – efter Gjennemlæsning – mener, at en 3de Korr. er nødvendig, vil De da være så venlig at skrive det på Arket.

Nu vil Arkene forhåbentlig nok komme til at gå hurtigt ovenpå hinanden, så Bogen2 kan komme til Jul.

Med mange venlige Hilsner.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Skjerbæks datering. tilbage
[2] Sandinge Menighed. tilbage