Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Delphingade 2, København. 1. oktober 1881

Trykkeriet ikke mere Skrift

Delphingade No 21
[1.10.18812]

Hr. Redaktør Borchsenius!

Jeg beder Dem undskylde, at jeg imod vor Aftale har sendt de to første Ark direkte til Trykkeriet; men dels var de overfyldte med Rettelser (hele Stykker var således udfaldne), dels forlangte Trykkeriet dem tilbage så hurtigt som muligt, da de ikke havde mere Skrift, så de ikke kan sætte videre før disse to Ark er trykt. Trykkeriet vil således med det første sende dem til Dem, og jeg håber da ikke, at De skal få for meget at rette.

Med venlig Hilsen

Deres hengv.
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Delphingade No 2: i dette 8-værelsers Nyboder-hus boede værftsløjtnant i søetaten Jacob Hansen Lønholdt (1818-85) med kone og seks børn, blandt disse datteren Franciska, f. 1854. (Folketælling 1880 og vejviser 1881). HPs forbindelse til Lønholdt kendes ikke, men adressen Delphingade 2 optræder også på omslaget til manuskriptet af Stækkede Vinger i Pontoppidansamlingen i Randers Lokalhistoriske Arkiv. Muligvis har HP indlogeret sig her mens han var i København, se næste brev. tilbage
[2] Skjerbæks omtrentlige datering. tilbage