Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Hjørlunde. 7. september 1881

en lille Skitse

Hjørlunde pr. Slangerup. Onsdag.

Hr. Redaktør Borchsenius!

Jeg sender dem herved en lille Skitse, med det Håb, at de vil unde den en Plads i »Ude og Hj.«

Da den er en af de tre, som jeg venter Hr. Schou vil give Tilladelse til at følge "Kirkeskuden", vilde jeg – for det Tilfælde, de vil have med den at gjøre – gjerne have den ind så snart som muligt.

I Håb om at høre fra dem

deres hengivne
Henrik Pontoppidan

Dersom de vil bruge den, vilde jeg gjerne have følgende Tittel:

Et Endeligt

Skitse af Henrik Pontoppidan.
(Forf. af nogle Skildringer, som om nogen Tid udkommer på Andr. Schous Forlag.)