Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
6. maj 1880 (1880-08-01)

taget ud af en Samling

Hr. Redaktør!

Skjønt jeg véd, De er overlæsset med Manuskript, tillader jeg mig dog at sende Dem medfølgende lille Fortælling, og anmoder Dem om den Ulejlighed at svare mig, om den efter en let Omarbejdelse (især 1ste Kapitel) kan finde Plads i deres Ugeblad. Jeg må tilføje, at det er en Fortælling taget ud af en Samling, der vil udkomme så snart min militære Løbebane er afsluttet eller giver mig Tid tilovers. Den samme militære Stilling tvinger mig også foreløbigt at optræde anonymt.

Jeg beder Dem, Hr. Redaktør, gjøre mig den Tjeneste at svare mig personligt, ikke i Bladets "Brevkasse".

ærb.
Henrik Pontoppidan
stud. polyt

Min foreløbige Adresse er:
Rekrut No 169 Henrik Pontoppidan
1ste Ingeniørbattalion 2de Kompagni,
Fredericiagades Kaserne,
Kjøbenhavn
K.