Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
7. november 1922

kun de allerbedste Minder

7.11.20.1

Kære Bojesen!

Jeg har det med Hensyn til Avislæsning omtrent som de grønlandske Præster, der studerer Bladenes "sidste Nyheder", når de er bleven et År gamle. Derfor kommer jeg en Postdag for sent med min Lykønskning til Deres Borgerjubilæum. Mellem vort første Møde på Hofteatret2 og vort sidste forleden i Sønderborg ligger 2 der jo også det meste af et halvhundrede År, og for denne lange Bekendtskabstid har jeg kun de allerbedste Minder. Som Forlægger var De mig en god og forstående Ven, der med nænsom Hånd bragte mig ud af mangen Forlegenhed, og lukkede Øjet til, når jeg tog mig en Ekstradans i Århus3 eller Silkegade (Schubothe) – Ja, Tak for alt, – og mange gode Ønsker!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] læs: 7.11.22. tilbage
[2] Hofteatret: HP og EB havde lært hinanden at kende som aktører i dilettantkomedierne på Hofteatret i 1870'erne. tilbage
[3] Århus: Det ideale Hjem udkom på Jydsk Forlags-Forretning. tilbage