Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
12. marts 1914

De er borte

Snekkersten.
12.3.14.

Kære Bojesen!

Når der ikke er mere end c. 150 Ekpl. tilbage af "Storeholt", mener også jeg, at der tør trykkes endnu 500 Ekpl, så meget mere som jeg tror, at det næste Bind vil forhøje Interessen for det hele Værk, og der kan da√ være Håb om, at de enkelte Bind bliver nogenledes udsolgte, når det foreligger færdigt. Men så må De ikke lade Presse-Ekplarerne overstige 5 - 6 p. C, – vel?

2 Ak, det er jo sandt, – De er borte, når den Tid kommer!

Honoraret for dette 3die Oplag bliver så at afskrive. Nu får jeg jo nemlig den store Guldklump til den 1st April og har altså foreløbig Penge nok.

Hvad "Danmark" angår, da skal jeg love Dem ikke at foretage noget afgørende uden at have konfereret med Forlaget (G.B.N.F.). Men jeg veed forresten ikke, hvad det skulde kunne dreje sig om. Jeg har jo ikke fri Dispositionsret over meget af min Produktion. Både "Det forjættede Land" 3 og "Lykke-Per" ejer Gyldendal, og til de Bøger, der i sin Tid tilhørte det Schubotheske Forlag, har Gyldendal en Forkøbsret, som jeg ikke agter at forholde Dem. Men hidtil har jeg rigtignok ikke mærket noget til, at De ønsker at gøre Brug af den, og siden De nu selv har berørt Spørgsmålet, så kan jeg jo godt sige, at jeg måske vilde gøre et Forsøg på at få noget ud af denne døde Kapital, dersom der blev gjort mig et Tilbud. Men – som sagt – skulle dette Tilbud komme fra anden Hånd, skal der ikke blive handlet bag Deres Ryg. –

Det er meget glædeligt, at Indsamlingen 4 til Borchsenius' Festgave gav et så godt Resultat. Jeg har fået Indbydelse til Aftenselskab hos ham på Fødselsdagen, men desværre kommer jeg der vist ikke. Jeg har ligget syg en Ugestid, var igår første Gang i Luften og går og småhoster (Influenza).

Iøvrig er jeg fuld af godt Humør og Arbejdslyst.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan