Ernst Bojesen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 11. marts 1914

"Danmark" har sine Arme ude

11/3 14

Kære Pontoppidan

Deres Bidrag til Otto Bs1 Gave modtog jeg meget rigtig, men jeg sendte Meddelelsen, dels for at markere at nu var det Slut med Indsamlingen og dels, for den Muligheds Skyld, at De, efter Indsendelsen af Deres eget Bidrag havde modtaget andre, saaledes som sket er hos flere af de andre Underskrivere. – Der er indkommen over 2000 Kr, et flot Resultat synes jeg. –

Pudsigt nok at De netop Idag spørger om Oplaget af Storeholt, idet jeg nemlig Igaar undersøgte hvorledes det staar med Resten af "Torben og Jytte" og af "Storeholt", idet Thiele nu maa lægge Satsen op og vil vide om vi vil have et lille Oplag endnu af Storeholt, hvad jeg synes at vi skal tage. –
Af Torben og Jytte er trykt 3500 Expl
hvoraf c 500 Expl er tilbage
Af Storeholt er trykt 3000 Expl
hvoraf c [1502] er tilbage.

2 [de øverste linier skjult i rygsammenføjningen]

Hvis der er, eller kommer, noget om det der er antydet i Pressen et Par Gange, nemlig at "Danmark" har sine Arme ude om et eller andet fra Deres Haand, saa tjen mig i, for gammelt Venskabs Skyld, at tale med mig derom inden der sker en Ulykke. –

Deres hengivne
Ernst Bojesen

 
[1] Otto B: Otto Borchsenius, der fyldte 70 år 17.3.1914. tilbage
[2] 150: tallet er ulæseligt, men det ender på 50. At dømme efter HPs efterfølgende brev er tallet 150. tilbage