Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Snekkersten. 11. marts 1914

Borchsenius Fødselsdagsgave

Snekkersten.
11.3.14.

Kære Bojesen!

Jeg sendte Dem for en Ugestid siden mit Bidrag til Borchsenius' Fødselsdagsgave1 tilligemed Bemærkning om, at jeg ikke havde modtaget fremmede Bidrag. Det undrer mig derfor idag at modtage Påmindelse om at indsende, hvad jeg har samlet. Jeg går dog ud fra, at dette beror på en Fejltagelse, og at De altså har modtaget mit ovennævnte Brev2.

Men da jeg√ nu er kommen til at 2 skrive, så vil jeg benytte Lejligheden til at spørge, hvormange Ekpl der er solgt af Storeholt indtil Dato. Det skulde jeg nemlig gerne vide for det kommende Binds Skyld.

Iøvrigt blot en venlig Hilsen fra

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Fødselsdagsgave: Otto Borchsenius fyldte 70 år 17.3.1914. tilbage
[2] Brev: brevet kendes ikke. tilbage