Ernst Bojesen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 12. februar 1914

Honorar udbetalt i klingende Mønt

12[?]/2 141

Kære Pontoppidan

Selvfølgelig skal De have Honorar udbetalt i klingende Mønt for Foredraget. – Naar De ikke har faaet det før, er Grunden den at Bogholderiet har handlet efter gammel Vane ved at føre Deres Honorar ind i den sorte Bog. – Jeg har lige Idag sat et nyt Oplag i Arbejde, da Oplaget er udgaaet og da jeg ikke vil stanse Efterspørgslen ved at tilbageholde de Exemplarer, som Boghandlerne har i Kommission. – Er det ikke svært pænt gjort af mig? –

Deres hengivne
Ernst Bojesen

Foredraget er nu trykt i 2500 Expl

 
[1] dagen utydelig, men måneden er læselig, i overensstemmelse med at trykningen af Kirkens Mænd fra januar 1914 er i gang. tilbage