Ernst Bojesen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 13. marts 1914

den døde Kapital

13/3 14.

Kære Pontoppidan

Vel! Jeg trykker nu de 500 Expl + 25 og godskriver Honoraret paa Deres Conto.

– Tak for Udtalelsen om "den døde Kapital", der jo sent eller tidligt kan stige op af Graven, som en levende Fugl Phønix med gyldne Fjer i Halen. – Ved Lejlighed kan vi prate lidt derom, ligesom i sin Tid, da jeg foregøglede Dem, hvorledes De ikke var saa ilde stillet som De troede. –

God Bedring med de legemlige Svagheder, – bevar det gode Humør og Arbejdskraft

Det gør jeg – og det er dejligt!

Deres hengivne
Ernst Bojesen1

 
[1] kun det øverste af underskriften er kommet med på kopipapiret. tilbage