Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Snekkersten. 1. januar 1914

har afslået et godt Tilbud

Snekkersten.
1.1.14.

Kære Bojesen!

Min Lykønskning til det nye År, min Tak for det gamle og min Beklagelse af, at vi virkelig nu skal skilles. Indtil April kan jeg altså endnu henvende mig til Dem. Således forstår jeg Deres sidste Brev. Er dette forkert, da beder jeg Dem om at præsentere mig for Deres Efterfølger, som vel er Direktør Frederik Hegel. Eller hvorledes?

De var så elskværdig før Jul at tilbyde mig Penge for det Tilfælde, at jeg trængte til dem. Det gør jeg akkurat, og jeg har afslået et godt Tilbud fra et af Hovedstadsbladene 2 for at kunne fortsætte og afslutte min Roman uden Forstyrrelser. Hertil kræves i 1914 et Forskud af en lignende Størrelse som det, jeg modtog i det√ sidst forløbne År, c. 2000 Kr; og af disse Penge måtte jeg have 600 Kr straks, 400 Kr 1ste Febr, 400 Kr 1ste Marts og Resten engang efter Sommeren, f. Eks d. 1ste Septb, til hvilken Tid jeg antager at kunne aflevere Begyndelsen af Manuskriptet til 3die Bog.

Dersom Forlaget ikke mener at kunne gå ind herpå, kan jeg naturligvis ordne mig på anden Måde. Dog håber jeg at kunne hæve de– 600 Kr hos Dem nu til mine Nytårsregninger, da jeg ellers vil komme i Forlegenhed.

3 De behøver ikke at svare mig pr.Brev. Jeg kommer dog en af de allernærmeste Dage ind til Byen for at hilse på Dem. Jeg har kun med disse Linjer villet forberede Dem.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan