Ernst Bojesen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 30. januar 1914

have Lov til at trykke væk

30/1 14.

Kære Pontoppidan

Jeg er atter paa Skansen efter den ufrivillige Fraværelse. – Jeg er glad ved at De vil have Deres Foredrag ud og det er øjeblikkeligt sat i Arbejde, jeg haaber at De allerede Imorgen Aften faar Korrektur. – Foredraget sættes efter "Fra Hytterne" 2det Oplag og det bliver trykt paa samme Sort Papir som denne. Jeg tænker ikke at Piecen bliver over 2 Ark og Prisen bliver da c 60 Øre. – Jeg er overbevist om at denne lille Bog vil gaa stærkt og der vil jeg, ligesom ved Storeholt, gerne have Lov til at trykke væk, eftersom jeg føler at der er Trang til nyt Oplag, – maa jeg det? – Jeg har endnu Idag sendt Postkort rundt til Boghandlerne, med Opfordring til omgaaende at indsende Ordrer og for at øge Interessen giver jeg d'Hrr 2 [de øverste linier skjult i rygsammenføjningen]... i stort Antal. –

Deres hengivne
Ernst Bojesen

Vi slipper næppe for at trykke under√ 1500 Ex i 1st Oplag. -