Ernst Bojesen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 18. december 1913

trækker mig tilbage i 1914

18/12 13.

Kære Pontoppidan

Ja vel er det sandt, at jeg har trykt et Oplag til af "Storeholt", som nu er trykt i 3000 Exemplarer, under dette Oplag var det ikke muligt at klare de indløbne Bestillinger i fast Regning og i Kommission. – Nu faar jeg at se, om vi kan undgaa et lille 3 Oplag, naar vi kommer over Nytaar, paa hvilken Tid Bibliotekerne pleje at forsyne sig. –

– Jo vist er det Alvor, at jeg i 1914 trækker mig tilbage fra det brydsomme Arbejde – og med√ mine mange gode Minder, hvoraf de fra vort Samarbejde ikke ere de ringeste. – Jeg bliver i hvert Fald til April naar Nansen, frisk som en Fisk, er vendt hjem til sin Trone, mulig trækker Afslutning af mine Arbejder også [en linie ulæselig] 2 [flere linier skjult af rygsammenføjningen] Der var en lille Fløjtetone i Slutningen af Deres Brev som antydede at saadant var Deres Ønske. –

Og saa vil jeg ønske Dem og den ganske Familie en rigtig glædelig Jul.

Deres hengivne
Ernst Bojesen